no patents on beer! — Examples of granted patents

No patents on beer!

Zur Navigation

Patent eksempler

Det europæiske Patentkontor (EPO) har allerede udstedt mange hundrede patenter på genetisk modificerede planter og dyr (GMO) og Patentkontoret er også begyndt at udstede patenter på normale planter der ikke er gen-modificerede.

Der er nogen usikkerhed om, hvor grænsen er for lovligheden af patenter på liv. Både Den europæiske Patentkonvention (EPC) og EU Direktivet 98/44/EC sætter grænser for patenter på levende organismer. Alligevel har Patentkontoret gentagne gange udstedt patenter som går langt over disse grænser. Nogle af disse patenter har de måttet trække tilbage efter pres fra patentmodstandere. I andre tilfælde har Patentkontoret fortolket patentlovgivningen, så grænsen for patenter på liv er blevet forrykket.

På linket herunder kan du finde flere oplysninger om de mest omdiskuterede patenter. Disse eksempler illustrerer, hvorfor vi skal have en bedre og klarere lovgivning til at beskytte planter og dyr mod patenter.