no patents on beer! — Negative effects of patents

No patents on beer!

Zur Navigation

Indvirkning patenter

Hvis der gives patenter på frø, planter, frugter og forarbejdede fødevarer, så vil det påvirke hele ”fødekæden” af planteforædlere, landmænd, gartnere, grossister, forhandlere og forbrugere.

Markedet for frø er kontrolleret af meget få og meget store internationale firmaer.
Det medfører en meget begrænset konkurrence om markedet, og at disse firmaer kontrollerer grundlaget for vores føde. Patenter er dyre at erhverve og det vil betyde yderligere monopolisering af markedet for frø og fødevarer.
Ti multinationale koncerner kontrollerer ca. 75% af det internationale frømarked. De tre største, Monsanto, DuPont og Syngenta kontrollerer alene de 50% af markedet.

Stigende priser for landmænd og forbrugere
På grund af monopoliseringen af frø-markedet, så bliver de multinationale i stand til selv at bestemme prisen på deres frø, landmændenes omkostninger, og dermed den pris som forbrugerne skal betale. Vi bør ikke tillade, at nogle få frø-giganter skal bestemme, hvad der skal dyrkes på markerne, hvad der skal forædles og hvad vi skal betale for ”det daglige brød”.

Mindre udvikling og innovation
I modsætning til hvad mange tror, så forhindrer patenter på frø innovation og udvikling i branchen. Patenterne kan bruges til blokere for adgangen til den biologiske mangfoldighed, som er nødvendig for at kunne forædle og opdyrke planter. Planteforædlere og landmænd har ikke lov til bruge patenterede planter og frø uden tilladelse fra patent-ejeren. Hvis der gives tilladelse, så skal der betales en licens-afgift til patentejeren. Og fremtidig forædling kan kun ske med tilladelse fra patentejeren.

Mindre biodiversitet og mindre variation
Variationen og diversiteten i de dyrkede afgrøder og deres vilde slægtninge er hele grundlaget for at planteforædlere og landmænd kan udvikle nye sorter og afgrøder. Der er ikke andre muligheder. Hvis adgangen til denne mangfoldighed bliver begrænset eller forhindret, så vil det medføre mindre innovation. Mindre innovation betyder færre nye sorter og dermed mindre diversitet i landbruget og forbrugernes valgmuligheder.

Fødevaresikkerheden er i fare
Når der er mindre diversitet og variation blandt planterne på markerne, så er produktionen mere følsom overfor sygdomme og ændringer i klimaet. En stor variation sikrer, at nogen planter vil kunne klare at tilpasse sig. Derfor er en stor biodiversitet i landbruget vigtig for vores fødevaresikkerhed.