no patents on beer! — Get active now and send an email to the Ministry!

No patents on beer!

Zur Navigation

Send et brev til Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og hjælp dem til at håndhæve forbuddet mod patenter

Kære Minister Esben Lunde Larsen
Kære Minister Brian Mikkelsen

Vi har brug for at gøre forbuddene i europæisk patentlovgivning effektive!

På trods de eksisterende forbud, har Det Europæiske Patentkontor(EPO), allerede tildelt mere end et hundrede patenter på bl.a. tomater og broccoli samt på byg og øl.
Nu er det tid for de Europæiske regeringer, der alle har medlemmer i det Administrative Råd for det Europæiske Patentkontor, skal sikre, at misbruget af patentretten bliver stoppet. Rådet skal ikke tillade, at det udstedes yderligere patenter på planter og dyr, der stammer fra konventionel forædling.

Vi glæder os over, at EU’s regeringer besluttede en fælles udtalelse mod patenter i februar 2017. Men alle smuthullerne i lovgivningen skal nu lukkes for at gøre forbuddene effektive.

De patenter, som Carlsberg og Heineken har erhvervet, viser, hvorledes EPO, industrien og patentadvokater udnytter gråzoner i patentretten for at omgå de eksisterende forbud. De såkaldte “opfindelser” i omtalte patenter er faktisk baseret på tilfældige mutationer i genomet for byg; det er en almindelig kendt metode i konventionel forædling. Patent-byggen siges at gøre brygnings-processen billigere og øllet mere holdbart.

Patenternes omfang er ganske vidtrækkende. Patenterne dækker både byggen, brygnings-processen og selve øllet. Desuden dækker patentet alle bygplanter med tilsvarende egenskaber, uanset hvorledes de er blevet forædlet og udviklet.
Bryggerierne profiterer derfor to gange. Både ved salg af øllet og fra dyrkningen af byggen! Samtidigt kan det forhindre planteforædlere i at udvikle bedre bygsorter. Patentindehaverne kan fortsætte med at udvide deres markedsdominans – til skade for samfundet, landmænd, planteforædlere, andre bryggerier og forbrugere.

Tilsyneladende ønsker det Europæiske Patentkontor, at fortsætte med at udstede sådanne patenter. Aktuelle EPO dokumenter viser, at dette er tilfældet. Men ifølge EU-lovgivningen, så kan der kun tages patenter, når der er anvendt genteknologi til direkte at manipulere genomet.
Patenter på konventionel forædling er forbudt.

EUs medlemslande skal nu sikre, i det Administrative Råd for det Europæiske Patentkontor, at EUs fortolkning af lovteksterne også bliver juridisk bindende for Patentkontoret. Forbuddene skal defineres klart på en sådan måde, at:

Endvidere bør det i forbindelse med anvendelsen af genteknologi kun være de
respektive processer der kan patenteres. Dette for at afgrænse omfanget af patenter til de særlige tekniske processer.

Med venlig hilsen,

Send brevet som email

Dit fornavn *

Dit efternavn *

Din email adress *

Jeg vil gerne have tilsendt No Patents On Seeds nyhedbrev

*: Obligatorisk at udfylde