no patents on beer! — Get active now and send an email to the Ministry!

No patents on beer!

Zur Navigation

Kritiske breve til ministrene om Patenter på liv i EU

Brian Mikkelsen, Erhvervsminister, og Esben Lunde Larsen, Miljø- og Fødevaremister modtog 530 breve i løbet af foråret 2017 fra borgere der udtrykte bekymring for udviklingen på patentområdet for planter. Og Danmarks problematiske rolle heri.

Tusinder af mennesker fra Østrig, Danmark, Tyskland, Portugal, Schweiz og en række andre lande har deltaget i vores brev-kampagne, hvor de har skrevet til de ansvarlige ministre i deres hjemland. Vi har krævet et forbud mod patenter på traditionelt forædlede planter.

”Det er lykkedes for de civile samfund at få styrket forbuddet mod patenter i den Europæiske Patentlovgivning. Men det er ikke en langtidsholdbar løsning.” – siger Christoph Then, der er talsmand for ”No Patents on Seeds!”. – ” Den Europæiske Patentorganisation (EPO) og de store firmaer vil forsætte med at misbruge patentlovgivningen for at opnå monopol og ejendomsret til fødevare-ressourcerne. Men vi vil opretholde vores pres på de politiske beslutningstagere”.

Vi takker for jeres deltagelse: Vi vil også fremover have bruge for støtte og opbakning, så vi kan forhindre at vores fælles plantearv og fødegrundlag bliver privatiseret og monopoliseret.

Stay informed