no patents on beer! — Legal background

No patents on beer!

Zur Navigation

Juridisk baggrund: Luk smuthullerne!

Europæisk patentlov forbyder patenter på “plantesorter og dyreracer eller væsentlige biologiske fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr” (Plant varieties and animal species as well as on essentially biological processes for the breeding af plants and animals.)

(Artikel 53 , i den europæiske patentkonvention og artikel 4.1 i EU-direktivet 98/44)

Dette forbud er diskuteret i de senere år. Især i forbindelse til følgende punkter:

  1. Hvad er metoder til “væsentligt biologiske processer” til forædling?
  2. Hvornår er processer ikke-patenterbare? Og hvad med de planter og dyr, der forædles og udvikles på denne måde, kan de stadig patenteres?
  3. Hvordan kan patenterede opfindelser, hvor der er brugt genteknologi (GMO) forhindres i at krydse med konventionelt forædlede sorter?

EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-landene har bestemt, at hverken planter eller dyr som hidrører fra konventionel avl, eller tilknyttede metoder kan patenteres. Biologiske ”opfindelser” er kun patentbare, hvis der er brugt genteknologi. Altså, når nyt genetisk materiale sættes direkte ind i celler.

Det Europæiske Patentkontor har allerede givet over et hunderede patenter på konventionel planteforædling.

I december 2016 blev udstedelsen af sådanne patenter bremset. Men i mellemtiden har Patentkontoret fundet yderligere smuthuller:
Patentkontoret har tilsyneladende til hensigt fortsat at udstede patenter, hvor tilfældige mutationer er anvendt til udviklingen af planten, eller hvor der er anvendt specielle metoder til udvælgelsen af planter og dyr. Det fremgår klart af aktuelle dokumenter fra Patentkontoret, og det er i modstrid med EU-kommissionens opfattelse af lovgivningen på patnetområdet.

Omfanget af de patenter der i øjeblikket udstedes af EPO er meget vidtrækkende. Når planter eller dyr med specifikke egenskaber er blevet patenteret, så dækker patenterne alle planter eller dyr med disse egenskaber, uanset om de er forædlet via konventionelle metoder eller skabt via gensplejsning. Dette underminerer forbuddet mod patenter på konventionel forædling.

Disse problemer afspejles eksempelvis i de patenter der er tildelt Carlsberg og Heineken i 2016. Patenterne omfatter både byggen, bryggeprocessen og selve øllet. Samtidigt omfatter patenterne alle bygplanter med disse særlige egenskaber uafhængigt af, hvordan de blevet frembragt. Hvis det Europæiske Patentkontor også tilsidesætter EU i denne sag, så vil kontoret fortsætte med at udstede patenter, som dem der netop er blevet udstedt på byg og øl. Der er allerede andre patenter, som omfatter brødkorn, metoder til bagning og brød.

Regeringerne i Europa nødt til at handle nu. De kan gennem edt Administrative Råd for det Europæiske Patentkontor gennemføre en konsekvent håndhævelse af de eksisterende forbud.

Alle EU-lande ( + 10 andre lande) er repræsenteret i Administrationsrådet for Patentkontoret og hvert land har en stemme. Det kræver et flertal på 3/4 i det Administrative Råd for at kunne træffe en beslutning som er juridisk bindende regler for alle lande vedrørende de eksisterende patentforbud.

I februar 2017 besluttede EU-regeringerne, at det skal tages fælles beslutning vedrørende patenter i Administrationsrådet for Det Europæiske Patentkontor. En beslutning vil måske kunne træffes i juni 2017.

EU-landene skal nu gennem Administrationsrådet for det Europæiske Patentkontor sikre, at EU reglerne for området bliver til juridisk bindende regler for EPOs fremtidige praksis .

Reglerne bør være:

Den danske regering og det danske Folketing må nu tage initiativ til at stoppe EPOs praksis med at udstede patenter på liv.

Hjælp os ved at sende et brev nu til Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og til Fødevaremister Esben Lunde Larsen

Klik her for at se rapporten om patenter på planter og dyr: