no patents on beer! — Denmark

No patents on beer!

Zur Navigation

Denmark

Presseskrivelse: København den 29. maj 2017

Den Europæiske Patent Organisation, EPO (Det europæiske Patentkontor), hvis administrative råd har direktøren, Jesper Kongstad, for Patent- og Varemærkestyrelsen som formand, skal 28-29 juni 2017 træffe afgørelse om den fremtidige praksis for udstedelse af patenter på planter og dyr for de 38 medlemslande.

”Patent på liv” spørgsmålet har i offentligheden været drøftet i mere end ti år, og der har været markante protester mod patenter på tomater, broccoli m.m. udstedt til multinationale firmaer som Monsanto.

Desværre er EPO ikke en EU-institution, men en selvejende virksomhed, som lever at at udstede patenter. EPO er derfor ikke omfattet af offentlighed i forvaltningen og alle forhandlinger og alle sagsakter er hemmelige for offentligheden. Heller ikke den danske regering har villet give aktindsigt i patent-forhandlingerne – eller regeringens egen position.

Kun lobbyorganisationen BUSINESSEUROPE har observatørstatus og adgang til EPOs møder. Ingen civile -, miljø -, politiske eller borgerretsorganisationer har adgang.
No Patents on Seeds henvendelse af 28. februar til EPO med konstruktive forslag og anmodning om et møde er ikke blevet besvaret. Heller ikke af ovennævnte Jesper Kongstad.

Vi har i dag den 29. maj 2017 afsendt en fornyet henvendelse til EPO og Jesper Kongstad.

Vi mener, at den fremtidige lovgivning og praksis på patentområdet vil få afgørende betydning for udviklingen i den fremtidige fødevareforsyning og fødevaresektoren i det hele taget.

Det tyder på, at EPO nu vil acceptere, at planter og dyr der udviklet eller forædlet via krydsninger og udvælgelse ikke længere skal være patentbare.

Dette kan betragtes som en lille succes, men der påtrængende behov for yderligere præciseringer for, hvad der kan og ikke kan patenteres. Der er en del ”smuthuller” der skal lukkes, hvis EPO skal leve op til kravene i EU’s lovgivninger på patentområdet. Det er f.eks. nødvendigt at få præciseres, at det kun er genteknologiske processer, der kan være patentbare, og at traditionel eller konventionel forædling ikke må kunne patenteres. Denne klare sondring mangler stadig i EPOs oplæg til ny praksis.

Organisationerne bag No Patents on Seeds mener, at al konventionel avl og forædling skal være udelukket fra patent-barhed, og at patenter på liv skal være begrænset til de metoder der anvendes i genteknologien.
Dette synspunkt støttes også af Europa-Parlamentet og i et officielt notat fra EU-Kommissionen i november 2016.

Forslaget fra EPO til den fremtidige patent-forvaltning indeholder vidtrækkende undtagelser – f.eks. tilfældige mutationer (random mutagenesis), som vil gøre det muligt for EPO at fortsætte med at udstede en lang række problematiske patenter og betragte planter og dyr som opfindelser.
Denne del af forslaget stemmer ikke overens med den udlægning af patentlovgivningen, som blev fremlagt af Europa-Kommissionen i november 2016. Her blev det fastslået, at kun genteknologiske metoder kan betragtes som patenterbare. Altså, hvor der gribes direkte går ind i genomet på planter eller dyr. Også EU-Parlamentet har i en resolution krævet fuldstændig forbud mod patenter på planter og dyr fremstillet ved konventionel avl.

Patenterne på øl, der 2016 blev udstedet af EPO til Carlsberg Group og Heineken, er nylige eksempler på, hvordan smuthullerne allerede udnyttes af virksomheder og EPO.
Efter en forædlingsproces via tilfældige mutationer i maltbygen, så gør Carlsberg og Heineken krav på, at alle bygplanter med disse egenskabet og kvaliteter til brygningen er en opfindelse. Også brygprocessen og øllet er blevet til ”opfindelser”.
Civile organisationer i flere europæiske lande har indledt protester mod patenterne til Carlsberg og Heineken

No Patents on Seeds – Miljøbevægelsen NOAH – www.no-patens-on-beer.org
V/ Erling Frederiksen, tlf.: 28 21 29 89, erling.frederiksen@gmail.com

Carlsberg beer brands in Denmark:

partner organisations:

media reports