no patents on beer! — Start

No patents on beer!

Zur Navigation

Logo ABL

Logo agu

Logo Arche Noah

Logo Bioland

Logo BNN

Logo Boelw

Logo Brot fuer die Welt

Logo BUND

Logo Bund Naturschutz

Logo EDL

Logo FIAN

Logo Freie Bäcker

Logo Froesamlerne

Logo Gegen Nachbaugebühren

Logo GeN

Logo IG Saatgut

Logo KBHFF

Logo Kein Patent auf Leben

Logo Landvolkbewegung

Logo Landvolkbewegung

Logo Kultursaat

Logo Landvolk

Ingen patenter på øl!

Europas regeringer må gribe ind! Skriv et brev til ministeren.

Kachel Dänemark Kachel Deutschland Kachel Schweiz Kachel Portugal

Europaparlamentet, EU-Kommissionen og regeringerne i EUs medlemslande kræver, at der ikke mere udstedes patenter på planter og dyr. Dvs. vi ønsker ikke patenter på planter og dyr der ikke er forædlet eller frembragt via Gen Modificering (GMO). I følge EU-lovgivningen må der gerne tages patenter på Gen Modificerede Organismer.
NGOere, planforædlere og landbrugsorganisationer har nu i årevis protesteret mod Det europæiske Patentkontors lovstridige patenter på liv.

Det europæiske Patentkontor (EPO) er i de senere år alligevel fortsat med at udstede patenter på f.eks. fødevarer som tomater, broccoli, meloner og nu maltbyg. Patenterne dækker alt fra frø til høst og fra maltbyggen til øllet.

Patenterne til Carlsberg og Heineken viser, hvor målrettet industrien og patent-advokaterne udnytter de juridiske grå-zoner for at omgå patent-forbuddet.

De europæiske regeringer skal handle nu. Tilsammen kan regeringernes repræsentanter i Det administrative Råd for Patentkontoret gennemføre en præcisering og tydeliggørelse af det eksisterende forbud mod patenter på planter og dyr.
Faktisk har regeringer i februar 2017 vedtaget et fælles initiativ mod patenter og allerede i juni 2017 vil der kunne træffes en afgørelse i Det administrative Råd for Patentkontoret. Patentkontoret er en selvstændig virksomhed, som EU ikke bestemmer over, så der er en fare for at vedtagelsen af et nyt forbud heller ikke vil virke. Det europæiske Patentkontor tjener penge på at udstede patenter, så jo flere jo bedre! – synes man at mene.
Der skal lægges pres på regeringerne, så forbuddet mod patenter på planter og dyr bliver effektivt – en gang for alle!

Derfor send et brev til Erhvervsminister Brian Mikkelsen og til Miljø- og Fødevaremister Esben Lunde Larsen, og bed dem om at tage affære og gribe ind over for Patentkontorets kreative omgang med patentlovgivningen.

Yderligere europæiske initiativer

Kachel Österreich en

Logo Noah

Logo no patents on seeds

Logo Oekologi

Logo Pro Specie Rara

Logo public eye

Logo Sambucus

Logo SLOW

Logo Slowfood danmark

Logo Slowfood Deutschland

Logo SOS

Logo Swissaid

Logo Transgenicos Fora

Logo Umweltinstitut München

Logo utviklingsfondet

Logo Zivilcourage